องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการชุมชน หมู่บ้าน สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 314]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบัวลาย[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 236]
 
  อบต.มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต้...[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 233]
 
  ป้องกันการติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 238]
 
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 238]
 
  งานของดีบัวลาย ประจำปี 2563[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 405]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 336]
 
  จุดบริการประชาชน ในช่วงปีใหม่ 2563[วันที่ 2020-01-02][ผู้อ่าน 356]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 106]
 
  กีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562[วันที่ 2019-11-16][ผู้อ่าน 245]
 

หน้า 1|2