องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]4
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล [ 11 ส.ค. 2563 ]4
3 รับสมัครอาสาสมัครบริบาล [ 3 ส.ค. 2563 ]4
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]4
5 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (สปสช.) [ 21 มี.ค. 2562 ]4
6 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]4
7 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]4
8 ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]4
9 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บัวลาย ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]4
10 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]4
 
หน้า 1|2|3|4